We are apologize for the inconvenience but you need to download
more modern browser in order to be able to browse our page

ISP 3 – Technologie ekoefektywne

Inteligentne Specjalizacje Pomorza w obszarze ekoefektywnych technologii energetyczno- paliwowych i budownictwa stanowią priorytet rozwoju województwa pomorskiego. Projekty wpisujące się w obszary specjalizacji traktowane będą priorytetowo w dostępie do funduszy unijnych na lata 2014-2020.

Projekty

Zakres przedmiotowy ISP3 opiera się na wykorzystaniu potencjału regionu opartego na rozwoju kluczowych branż, przy jednoczesnym ukierunkowaniu na opracowywanie innowacji o zmniejszonym oddziaływaniu na środowisko naturalne.

Partnerzy

ISP3 reprezentuje łącznie blisko 110 podmiotów z województwa pomorskiego. Nadrzędnym celem współpracy przedstawicieli uczelni, przedsiębiorstw, administracji i klastrów jest wykorzystanie potencjału i wiedzy z obszaru specjalizacji w celu utworzenia w regionie obszaru badań nad innowacjami.

Współpraca

Otwarta formuła Porozumienia w obszarze ISP3 umożliwia uczestnictwo i nawiązywanie kontaktów pomiędzy różnymi partnerami i specjalistami ze świata nauki i biznesu na rzecz wspólnej realizacji projektów badawczo- rozwojowych.